Onderhoud van je septische put

We krijgen heel wat vragen ivm het onderhoud aan een septische put, daarom leggen we jullie in onderstaand artikel uit hoe je je septische tank het beste onderhoudt voor een lange levensduur.

 

Voor fecaliën .. en enkel daarvoor

Belangrijkse regel: een septische put is gemaakt om fecaliën te reinigen. En enkel daarvoor. Gooi er dus geen andere zaken in.

Absoluut af te raden zijn:

  • vetten en oliën
  • waslapjes, maandverbanden
  • Schadelijke chemische producten zoals pesticiden en herbiciden, materialen met hoge concentraties van bleekmiddel of bijtende soda (natronloog).
  • Verven, oplosmiddelen ea.
  • Gebruik geen ‘Amerikaanse’ afvalvermalers of -molens. Dit kan zeer snel leiden tot een overbelasting van de put, waardoor die zeer regelmatig geruimd moet worden.

 

Onderhoud van de put

Open elk jaar de septische put en voer een korte inspectie uit.

Verwijder boomwortels die in de tank groeien
Bekijk de stabiliteit van de tank. Nabijgelegen gebouwen en opslagterreinen kunnen de septische put beschadigen. Daarnaast maken ze het de ruimfirma moeilijk om dicht bij de put te komen
Let op overmatige instroom van regenwater. Dit heeft een slechte invloed op het verwerkingsrendement van de put.
LET OP bij het onderhouden en herstellen van een bestaande afvalwaterput. Het is mogelijk dat er zich giftige gassen ophopen in de put. Deze komen vrij wanneer het mengsel geroerd wordt.

 

Gebruik speciale additieven

1. Anorganische verbindingen

Meestal sterke zuren of basen, worden toevoegd wegens hun vermogen verstopte riolering te ontstoppen. De producten (bijv. zwavelzuur, loog) zijn vergelijkbaar met commerciële ontstoppingsmiddelen. Deze producten kunnen een negatieve invloed hebben op de biologische afbraakprocessen en de oorzaak zijn van structurele schade aan leidingen en tanks.

2. Organische oplosmiddelen

Organische oplosmiddelen, vaak gechloreerde koolwaterstoffen (bv. methyleenchloride, trichloorethyleen) , worden gebruikt als vuilafscheiders en omwille van hun vermogen oliën en vetten af te breken.

Organische oplosmiddelen vertegenwoordigen een aanzienlijk vervuilingsrisico’s voor grondwater en de waterzuivering zelf. Deze producten kunnen micro-organismen in de septische tank vernietigen.

3. Biologische additieven

Biologische additieven, zoals bacteriën en extracellulaire enzymen vermengd met oppervlakteactieve stoffen blijken niet te zorgen tot een aanzienlijke verbetering van de normale biologische ontledingsprocessen in de septische tank.

 

Ruimingsfrequentie

In ieder geval moet je er rekening mee houden dat de put om de paar jaar geruimd zal moet worden. De frequentie hiervan hangt af van de grootte van de put, het aantal mensen dat op de put aangesloten is, …

 

Verwachte ruimfrequentie: Om de X aantal jaar      
Aantal mensen aangesloten op de septische put (Aantal IE)
Inhoud (m3) 12468
350011521<1
4000126321
5000168321
6000199432
Naar “Estimated Septic Tank Pumping Frequency,” Karen Mancl, 1984. Journal of Environmental Engineering. Volume 110.

Vraag gratis prijsoffertes bij een erkend vakman uit de buurt en vergelijk de prijzen voor het ruimen van je septische put. Vrijblijvend prijzen aanvragen kan via de offertepagina
✓ Klik hier om naar de offertepagina te gaan en vraag gratis prijs!

 

Een korte inleiding in de definitie van “inwonersequivalent” (IE).

In Vlaanderen is het een eenheid van verontreiniging. Het drukt zowel een
hoeveelheid water als een bepaalde vuilvracht uit en komt overeen met
het afvalwater dat gemiddeld door 1 inwoner op een dag geproduceerd
wordt
.

1 IE komt overeen met 150 liter afvalwater en een vuilvracht van:

  • 90 g ZS/dag (Zwevend Stof)
  • 135 g CZV/dag  (Chemisch Zuurstof Verbruik)
  • 60 g BZV/dag  (Biologisch Zuurstof Verbruik)
  • 10 g N/dag (Stikstof)
  • 2 g P/dag  (Fosfor)

Een gezin met twee kinderen produceert bijv. gemiddeld 600 liter afvalwater of 4 IE per dag.

 

 

beerputruimer: Oxygen

Om te vermijden dat je geregeld je septische put moet ruimen bestaan er chemische en biologische producten die de chemische reacties in de put verbeteren.

Een voorbeeld is het product “Oxygen”, dat vieze geurtjes verwijdert en het regelmatig ruimen van de put onnodig maakt. Het maakt gebruik van enzymes, dit zijn verbindingen die de chemische stoffen uit het afvalwater “doorknippen”.

Nadeel is dat de werking vaak enkel in labo-omstandigheden aangetoond werd, en dat de enzymes enkel bepaalde veelvoorkomende verbindingen afbreekt. Als je septic tank andere chemische producten bevat, bijvoorbeeld detergenten, of als de temperatuur in de put niet hoog genoeg is. Het is daarom niet duidelijk of het product effectief is.

 

IJzersulfaat toevoegen aan je septische put

Vroeger was het toevoegen van ijzersulfaat (combinatie van FeSO4 en (Fe2(SO4)3) een beproefde methode om de septische put schoon te maken.

Deze stof slaagt erin fosforverbindingen af te breken. Er ontstaat dan een waterige fase die afgevoerd kan worden, en een dikkere laag fosforverbindingen die naar de bodem zakt. Op die manier wordt de put deels opgeruimd en vrijgemaakt.

Ook de meeste kleinschalige waterzuiveringsinstallaties voegen ijzersulfaat toe aan het rioleringswater om dit te ontdoen van sulfaatverbindingen. Pas wel op met ijzersulfaat: het maakt zeer vuile vlekken.