Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

IBA

Een IBA of Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater zuivert het afvalwater van huishoudens die niet aangesloten zijn op een riolering. Er zijn verschillende IBA systemen die je hiervoor kan gebruiken. Maar hoe werkt dat nu precies? Welke systemen zijn er? Wanneer is zo’n installatie verplicht? En wat kost het? Het antwoord op die vragen lees je in dit artikel.

Ga snel naar:
Wanneer is een IBA verplicht?
Welke systemen zijn er?
Prijs IBA systeem
Individueel of collectief?
Veelgestelde vragen
Ontvang vrijblijvend offertes

 

 

Wat is een IBA?

Een IBA of een Individueel Behandelingssysteem voor Afvalwater zuivert huishoudelijk afvalwater van 1 woning of gebouw. Dat zijn vrijwel altijd gebouwen of woningen die in een buitengebied liggen en geen aansluiting op de riolering hebben. Er bestaan verschillende soorten systemen. De werking van een IBA systeem is wel steeds gebaseerd op 3 processen: fysische, chemische en biologische processen. Daarnaast vindt er in elk soort systeem ook steeds een voorbehandeling, biologische zuivering en nabehandeling plaats.

Advies op maat nodig over IBA systemen? Contacteer een specialist. Deze kan jou verder informeren over de werking van zo’n installatie. Bovendien kan hij jou ook vertellen of jij een IBA nodig hebt en welk systeem je dan best kiest. Ontvang gratis advies op maat.

iba

 

Wanneer is een IBA verplicht?

Een IBA systeem voor je woning is in een aantal situaties verplicht. Soms is het ook toegelaten om er een te plaatsen zonder een wettelijke verplichting. In andere gevallen is het dan weer verboden om zo’n systeem te gebruiken. We geven even een overzicht:

 • Verplicht: een IBA is verplicht wanneer je woning zich in een individueel te optimaliseren buitengebied bevindt. In dit gebied liggen woningen te ver van een riolering voor een aansluiting en zal er ook in de toekomst geen riolering aangelegd worden. Daarom is het de eigen verantwoordelijkheid van een bewoner om het afvalwater te zuiveren.
 • Toegelaten: waterzuivering met een IBA is niet verplicht, maar wel toegelaten in 2 gevallen: wanneer de afstand tussen je woning en het lozingspunt voor afvalwater meer is dan 250 meter en wanneer je om het lozingspunt te bereiken over een perceel van derden moet. In deze gevallen ben je dus vrij om zelf een IBA te plaatsen, als je dat wenst.
 • Verboden: het is verboden om een IBA te plaatsen als je woning zich bevindt in een centraal gebied of een collectief geoptimaliseerd buitengebied. In dit geval ben je verplicht om je aan te sluiten op een riolering met een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

LET OP: staat je woning in een collectief te optimaliseren buitengebied en is de aanleg van een riolering gepland? Dan mag je tijdelijk een IBA gebruiken. Zodra een riolering wordt aangelegd en aangesloten op een RWZI, heb je als bewoner aansluitplicht en mag je het IBA systeem dus niet meer gebruiken.

 

Hoe weet ik of ik een IBA moet plaatsen?

Ben je niet zeker of Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) voor jouw woning nu verplicht, toegestaan of verboden is? Raadpleeg dan zeker het zoneringsplan. Daarop kan je bekijken in welk gebied je woning ligt. Als je in een collectief te optimaliseren buitengebied een nieuwbouw plaatst, ben je sowieso verplicht om meteen een IBA te installeren. Heb je een bestaande woning in zo’n gebied? Dan zal de gemeente of verantwoordelijke rioolbeheerder je laten weten wanneer je een installatie moet plaatsen.

Wil je liever advies op maat? Dan kan je terecht bij een specialist. Die kan je vertellen of een IBA installatie in jouw situatie verplicht of nuttig is. Kom in contact met meerdere vakmannen via onze offerteservice.

 

Welke IBA systemen zijn er?

We kunnen de verschillende IBA’s onderverdelen in 2 grote categorieën: de compacte en de extensieve systemen. De keuze voor een systeem hangt af van de beschikbare ruimte, de toevoer van afvalwater, hoe ze eruit zien… We leggen het verschil tussen beide systemen kort uit:

 

1. Compacte systemen

Compacte IBA systemen bevinden zich ondergronds. Ze zijn steeds gemaakt uit beton of kunststof en nemen weinig plaats in. Compacte systemen bestaan uit 3 ‘kamers’ die elk een eigen rol spelen in de zuivering van het afvalwater: de voorbezinkkamer, de beluchtingskamer en de nabezinkkamer.

Soorten compacte systemen: biorotors, aerobe bacteriefilters, ondergedompelde beluchte bacteriefilters…

 

2. Extensieve systemen

Deze IBA systemen bevinden zich bovengronds. Omdat ze planten gebruiken om afvalwater te zuiveren, zien extensieve systemen er ook natuurlijk uit. Andere voordelen zijn dat deze systemen minder elektriciteit gebruiken dan compacte systemen en dat ze goed kunnen omgaan met een wisselende toevoer van afvalwater.

Soorten compacte systemen: percolatierietveld, wortelzoneveld, kokosbiobed…

 

TIP: gebruik BENOR gecertificeerde IBA systemen

Zorg er bij de keuze voor je IBA zeker voor dat het gaat om een BENOR gecertificeerd systeem. IBA’s met een BENOR attest zijn aan allerlei testen onderworpen die te maken hebben met de waterdichtheid en stabiliteit van het systeem, de efficiëntie van de zuivering, … BENOR gecertificeerde systemen voldoen daarom altijd aan de VLAREM-normen.

BELANGRIJK: BENOR gecertificeerde IBA systemen bieden nog geen zekerheid op een goede werking. Daarin spelen ook andere factoren zoals een goed onderhoud een belangrijke rol. Doe daarom zeker een beroep op een specialist voor de installatie van jouw systeem. Ontvang vrijblijvend meerdere offertes.

 

IBA waterzuivering prijs

De totale prijs voor een IBA systeem bestaat uit de som van de aankoopkost, de plaatsingskost, de jaarlijkse exploitatiekost en de saneringskost. Een overzicht:

 • Aankoopkost: deze kost ligt gemiddeld tussen de € 2.500 en 5.000 (excl. btw). Ze verschilt afhankelijk van het systeem en de installatie.
 • Plaatsingskost: dit bedrag hangt vooral af van de ligging, de nodige leidingen en de lozingsplaatsen. De plaatsingskost is gemiddeld € 2.000 à 3.500 (excl. btw).
 • Jaarlijkse exploitatiekost: deze kost kan verschillen per systeem, energieverbruik, levensduur… Gemiddeld kan je rekenen op een bedrag tussen € 180 en 280 (excl. btw).
 • Saneringskost: ook dit bedrag is sterk afhankelijk van het type systeem. Voor septische putten en mechanische IBA’s bv. bedraagt dit gemiddeld € 150 (excl. btw).

Tellen we al deze bedragen op, dan komen we op een gemiddelde totaalprijs van € 5.000 à 10.000 (excl. btw). 

TIP: wil je de exacte kostprijs van een IBA systeem kennen voor jouw woning? Doe dan een beroep op een specialist. Door het offerteformulier in te vullen, ontvang je gratis advies en prijzen op maat van verschillende vakmannen. Start je aanvraag hier.

 

Druk de kosten van je IBA installatie met premies!

In sommige gemeenten kan je een subsidie aanvragen wanneer je zelf een IBA systeem laat plaatsen. Dat is enkel het geval wanneer de gemeente niet zelf zo’n systeem beheert of laat aanleggen. Informeer je dus zeker bij je gemeente over de mogelijke premies waarop je aanspraak kan maken.

Ook een specialist kan je verder informeren! Via onze offerteservice kom je in contact met meerdere IBA experts die je advies op maat kunnen geven. Ze informeren je ook over de mogelijke premies en helpen je bij de aanvraag ervan. Vul het offerteformulier in.

iba systemen

 

Individuele vs. collectieve IBA

Moet je een IBA volledig zelf aanschaffen en betalen? Of kan de plaatsing en het beheer ervan ook collectief gebeuren? We zetten beide opties tegenover elkaar:

 

OPTIE 1: individueel

Ligt jouw woning in een individueel te optimaliseren buitengebied? Dan is de zuivering van je afvalwater je eigen verantwoordelijkheid. Je bent dan als eigenaar van je woning wettelijk verplicht om een IBA te plaatsen, beheren en onderhouden.  Op veel plekken komt de gemeente hier echter tussen en wordt er voor een collectief beheer gekozen.

 

OPTIE 2: collectief

Collectief beheer van een IBA betekent dat de gemeente of rioolbeheerder het systeem koopt, plaatst en onderhoudt. De burger draagt de verantwoordelijkheid in dit geval niet meer zelf, maar betaalt wel een eenmalige aansluitkost. Die kost verschilt per gemeente, maar is over het algemeen gelijkaardig aan de kost die burgers die aangesloten zijn op een riolering betalen.

TIP: informeer je dus zeker bij je gemeente over de Individuele Behandeling van Afvalwater. Het merendeel van de gemeentes komt tussen via subsidies of het aanbod van een collectief beheerde IBA.

 

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen over IBA systemen? Misschien vind je het antwoord bij de meest gestelde vragen hieronder: • Heb ik nog een septische put nodig?
  Of je nog een septische put nodig hebt, hangt af van het soort IBA systeem en je woonplaats. Voor percolatierietvelden en kokosbiobedden bv. is een septische put noodzakelijk. Voor andere systemen kies je doorgaans zelf of je nog met een septische put wil werken. Dat kan handig zijn om meer slib te kunnen stockeren en eventuele toxische lozingen al te verdunnen. Tot slot verschilt het ook per gemeente wanneer een septische put nog verplicht is of niet.


 • Wat is de levensduur van een IBA systeem?
  De levensduur van een IBA systeem kan tot 40 jaar bedragen. Hoelang het effectief meegaat, hangt natuurlijk wel af van het soort systeem, de installatie en het onderhoud. Bovendien bestaan verschillende IBA’s uit bepaalde onderdelen die je al sneller moet laten vervangen. Bij een kokosbiobed bijvoorbeeld zal je de kokosvezels na 15 jaar al eens moeten vervangen.


 • Wat met regenwater?
  Wanneer je je afvalwater zuivert met een IBA installatie, is het noodzakelijk om regenwater volledig af te koppelen voor de goede werking van het systeem. Dat komt omdat dit niet vervuilde water je afvalwater sterk kan verdunnen en actief slib kan wegspoelen.  Regenwater kan je dus beter hergebruiken, infiltreren, bufferen of lozen in de regenwaterafvoerleiding.


 • Hoe onderhoud je een IBA?
  Een IBA systeem moet jaarlijks onderhouden worden. Dat onderhoud kan jouw eigen verantwoordelijkheid zijn of de gemeente of rioolbeheerder kan het overnemen. Bij zo’n onderhoud controleert een expert de werking van het systeem, maakt hij het proper, controleert hij op lekkages of corrosieschade, vervangt hij eventueel bepaalde onderdelen…

 

Nog vragen? Contacteer een vakman!

Heb je het antwoord op je vragen niet gevonden? Neem dan contact op met een specialist. Deze beantwoordt met plezier al je vragen en geeft je verder advies over IBA systemen. Via onze offerteservice ontvang je meerdere voorstellen van verschillende experts in jouw buurt. Vul dus zeker het onderstaande offerteformulier in:

 

Offertes voor rioleringswerken ontvangen?

Wil je een septische put laten plaatsen / ruimen, rioleringsbuizen laten plaatsen, ...? Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 ruimers / grondwerkers actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Gespecialiseerde ruimers & grondwerkers