Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Beerput

Fecaliën en urine moeten worden afgevoerd. Daarvoor wordt een septische put of een beerput voorzien. Maar wat is een beerput precies? En wat is het verschil met een septische put? In dit artikel kom je er alles over te weten, alsook over het onderhoud ervan.

Wil je je beerput laten vervangen door een septische put?
Via onze online offertepagina kan je gratis en vrijblijvend prijsoffertes aanvragen. 

 

beerputWat is een beerput?

Een beerput is een gemetselde put waarin het afval en spoelwater uit het toilet terechtkomt. Deze bevindt zich, volledig afgesloten, onder de grond en is afgesloten door een deksel. Er is geen afvoer voorzien die naar een riolering leidt; het gaat in feite al om een zeer oud fenomeen. Toen er nog geen wc’s waren en deze nog niet aan de riolering verbonden waren, deed de beerput zelfs dienst als toilet.

Omdat er tegenwoordig andere rioolwatervoorzieningen bestaan, komen beerputten in deze tijd niet zo vaak meer voor. Je vindt ze bijvoorbeeld nog in verouderde huizen. De meeste zijn de afgelopen decennia al verwijderd (bijvoorbeeld bij verbouwingen); er wordt dan een aansluiting op de hoofdriolering voorzien.

 

Verschil tussen werking beerput en septische put

Een beerput is dus niets meer of minder dan een opslagplaats. Dat betekent dat het afgevoerde afval niet goed afgebroken wordt, terwijl dat bij een septische put wel gebeurt. Het slib in de beerput wordt deels afgebroken en gaat bezinken, waarna een tussenlaag van afvalwater via een sterfput wordt afgevoerd. Een sterfput is een bodemloze put die het water afvoert naar de grond. Op milieutechnisch vlak is een beerput dus verre van ideaal.

Een septische put is daarentegen aangesloten op het rioolnet en opgebouwd uit twee compartimenten. In het ene compartiment worden vaste organische stoffen (uitwerpselen) door anaërobe bacteriën afgebroken tot vloeibaar materiaal en gassen. In het andere gedeelte wordt zuurstof aangevoerd, waardoor de vloeibare materialen oxideren en de gassen verdwijnen in de richting van het hoofdrioleringsstelsel.

Lees hier meer over de werking van een septische put.

 

Synoniemen?

Hoewel er dus wel degelijk een betekenisverschil is tussen de twee begrippen, worden beide termen vandaag de dag vaak door elkaar gebruikt in Vlaanderen. ‘Beerput’ fungeert er in feite als synoniem voor een septische put.

 

beerput

 

Hoe en wanneer beerput ledigen?

Na verloop van tijd gaat slib in de put zich opstapelen, waardoor deze vol geraakt. Omdat een beerput een lager afbraakrendement heeft, moet deze frequenter leeggemaakt worden een septische put. Qua onderhoud stelt deze dus andere eisen dan een septische put. Het is belangrijk om dit te onthouden en verwarring te voorkomen.

Wacht niet om de beerput te ledigen tot dat deze problemen start te veroorzaken. Globaal gesproken is het aangeraden om deze elke twee jaar uit voorzorg te laten schoonmaken. Veel hangt weliswaar af van het aantal personen in huis en het verbruik. Hoe meer er verbruikt wordt, hoe vaker de beerput (of septische put) geledigd zal moeten worden. Het reinigen kun je niet zelf doen; laat deze klus over aan een ruimdienst.

Hoe kan je trouwens weten wanneer de beerput zeker geledigd moet worden? Van zodra de leidingen verstopt zitten, moet je de ontstoppingsdienst contacteren. Een toilet dat niet goed meer doorspoelt, is een indicatie van verstopte leidingen. Het waterpeil kan dan gaan stijgen. Verder kan je klokkende of slurpende geluiden horen bij het doorspoelen.

Vroeger werd er amper of geen gebruik gemaakt van schoonmaakmiddelen of andere chemische producten. De dag van vandaag spoelen mensen deze geregeld door in het toilet. Daardoor gaan bacteriën in de put sneller afsterven en blijft er te veel ongezuiverd slib over. De beerput zal dan sneller verstopt geraken en dus vaker geledigd moeten worden.

 

Prijs beerput ledigen

Een beerput of septische put laten ledigen zal je ongeveer 100 à 300 euro kosten. De precieze kosten zijn afhankelijk van de grootte van de put en de bereikbaarheid ervan.

 

Wil je je beerput verwijderen en laten vervangen door een septische put? Via onderstaand offerteformulier kan je gratis prijzen aanvragen bij installateurs van septische putten. Ook de beerput (of septische put) laten leegmaken is mogelijk.

 

Offertes voor rioleringswerken ontvangen?

Wil je een septische put laten plaatsen / ruimen, rioleringsbuizen laten plaatsen, ...? Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 ruimers / grondwerkers actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Gespecialiseerde ruimers & grondwerkers