We krijgen heel wat vragen hoe je je septische put best onderhoudt.

Voor fecaliën .. en enkel daarvoor

De belangrijkse regel: een septische put is gemaakt om fecaliën te reinigen. En enkel daarvoor. Gooi er dus geen andere zaken in.

Absoluut af te raden zijn:

 • vetten en oliën
 • waslapjes, maandverbanden
 • Schadelijke chemische producten zoals pesticiden en herbiciden, materialen met hoge concentraties van bleekmiddel of bijtende soda (natronloog).
 • Verven, oplosmiddelen ea.
 • Gebruik geen 'Amerikaanse' afvalvermalers of -molens. Dit kan zeer snel leiden tot een overbelasting van de put, waardoor die zeer regelmatig geruimd moet worden. Dit is een kostelijke zaak.

Onderhoud van de put

Open elk jaar de septische put en voer een korte inspectie uit.

 • Verwijder boomwortels die in de tank groeien
 • Bekijk de stabiliteit van de tank. Nabijgelegen gebouwen en opslagterreinen kunnen de septische put beschadigen. Daarnaast maken ze het de ruimfirma moeilijk om dicht bij de put te komen
 • Let op overmatige instroom van regenwater. Dit heeft een slechte invloed op het verwerkingsrendement van de put.

LET OP bij het onderhouden en herstellen van een bestaande afvalwaterput. Het is mogelijk dat er zich giftige gassen ophopen in de put. Deze komen vrij wanneer het mengsel geroerd wordt.

  Gebruik speciale additieven

  Anorganische verbindingen

  Meestal sterke zuren of basen, worden toevoegd wegens hun vermogen verstopte riolering te ontstoppen. De producten (bijv. zwavelzuur, loog) zijn vergelijkbaar met commerciële ontstoppingsmiddelen. Deze producten kunnen een negatieve invloed hebben op de biologische afbraakprocessen en de oorzaak zijn van structurele schade aan leidingen en tanks.

  Organische oplosmiddelen

  Organische oplosmiddelen, vaak gechloreerde koolwaterstoffen (bv. methyleenchloride, trichloorethyleen) , worden gebruikt als vuilafscheiders en omwille van hun vermogen oliën en vetten af te breken.

  Organische oplosmiddelen vertegenwoordigen een aanzienlijk vervuilingsrisico's voor grondwater en de waterzuivering zelf. Deze producten kunnen micro-organismen in de septische tank vernietigen.

  Biologische additieven

  Biologische additieven, zoals bacteriën en extracellulaire enzymen vermengd met oppervlakteactieve stoffen blijken niet te zorgen tot een aanzienlijke verbetering van de normale biologische ontledingsprocessen in de septische tank.

  Ruimingsfrequentie

  In ieder geval moet je er rekening mee houden dat de put om de paar jaar geruimd zal moet worden. De frequentie hiervan hangt af van de grootte van de put, het aantal mensen dat op de put aangesloten is, ...

  Verwachte ruimfrequentie
  Inhoud (m³) Aantal mensen aangesloten op de septische put (aantal IE)
  1 2 4 6 8
  3500 11 5 2 1 <1
  4000 12 6 3 2 1
  5000 16 8 3 2 1
  6000 19 9 4 3 2
  Naar "Estimated Septic Tank Pumping Frequency," Karen Mancl, 1984. Journal of Environmental Engineering. Volume 110.